…OM EVOLUTIONEN, DRIVKRAFTER, 5D-LEDARSKAP, OBAMA, TRUMP MM…


Roadhtrip 1:
Det finns ett syfte med allt som sker och hur du kan se möjligheter i allt som händer –
även när allt verkar gå emot dig.


Roadhtrip 2: Varför dina drivkrafter får dig att göra oplanerade saker och
framkalla oönskade händelser.


Roadhtrip 3: Hur du kan involverar dina drivkrafter så att de inte förstör dina
inställda koordinater i din livs-GPS och hur du hanterar det det oväntade som
öppnar nya dörrar för dig. Samt om vad en 5D-leadare är.


Roadhtrip 4: När kommer vi att se ett skifte ifrån den gamla 3D världen till den
nya 5D och vilka effekter förändringsprocessen kommer att innebära? Svaret på
varför Trump egentligen vill bli president samt att det handlar om att människan
ska anpassa sig till till evolutionen istället för att försöka förändra världen.

Roadtrip 5: Omgivningen


Roadtrip 6: Hur du kan involverar dina drivkrafter så att de inte förstör dina inställda
koordinater i din livs-GPS och hur du hanterar det det oväntade som öppnar nya dörrar
för dig. Samt om vad en 5D-leadare är.


Roadtrip 7: Hur du släpper kontrollen, slutar planera och har tillit till att det du
skapar i nuet är det perfekta. Tips för dig som vill spela in dina egna videor.